nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng AXN 17/9/2017

Lịch phát sóng AXN 17/9/2017
00:55NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
01:50THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
02:45CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
03:15CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
04:10DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1)
05:05DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1)
06:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
06:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
07:40ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
08:30THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
09:25CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
10:20ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
11:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
12:10CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
13:05TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
14:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
14:55NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
15:50CHILDHOOD’S END (SEASON 1) : KẾT THÚC ẤU THƠ
17:25CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
18:20THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
19:15CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
20:10BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
21:05NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
22:00KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
22:552 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 17/9/2017