nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng AXN 17/7/2017

Lịch phát sóng AXN 17/7/2017
00:40NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2
01:10NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2
01:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
02:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
03:20BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
04:15KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1)
05:05BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
06:00HANNIBAL (SEASON 3)
06:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
07:40ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
08:30QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
09:25THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
10:20WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7)
11:15THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
12:35KICK-ASS 2 : NGƯỜI HÙNG ĐÁ ĐÍT 2
14:40CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
15:10THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
16:05QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
17:00THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
18:20BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
19:15CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
20:10CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
21:05CHILDHOOD’S END (SEASON 1) : KẾT THÚC ẤU THƠ
22:40NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
23:35PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 17/7/2017