nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng AXN 17/9/2018

Lịch phát sóng AXN 17/9/2018
 • 00:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 01:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 04:00:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
 • 05:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
 • 06:00:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
 • 06:50:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
 • 07:40:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 08:30:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 09:25:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 10:20:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
 • 11:10:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
 • 12:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
 • 13:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 13:55:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 14:45:00KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
 • 15:40:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 16:35:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 17:25:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
 • 18:20:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
 • 19:15:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 20:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 21:05:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 22:00:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:55:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 23:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
Lịch phát sóng AXN 17/9/2018