5:55 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng AXN 17/8/2021

Lịch phát sóng AXN 17/8/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR 5 : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬT (PHẦN 5
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
03:15:00 ALEX RIDER
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:50:00 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
07:40:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:30:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:20:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:10:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
11:55:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:45:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:30:00 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
15:25:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:20:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:55:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
20:50:00 ALEX RIDER
21:45:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
22:40:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
Lịch phát sóng AXN 17/8/2021