27 September, 2020

Lịch phát sóng AXN 17/8/2020

00:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
01:25:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
02:20:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
03:15:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
06:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
07:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
08:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
12:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
15:30:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
16:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
17:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
18:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:00:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
20:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
21:45:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
22:40:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
23:35:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)