7:17 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng AXN 17/7/2021

Lịch phát sóng AXN 17/7/2021

00:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
03:15:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 1) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 1)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:50:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:40:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
10:35:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:20:00 CIRQUE DU FREAK: THE VAMPIRE’S ASSISTANT : GÁNH XIẾC QUÁI DỊ: TRỢ LÝ MA CÀ RỒNG
15:20:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
16:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
18:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
21:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
23:35:00 HORSEMEN : KỴ SĨ
Lịch phát sóng AXN 17/7/2021