nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng AXN 17/7/2019

Lịch phát sóng AXN 17/7/2019
00:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:25:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
03:15:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
07:40:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:25:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
10:15:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
11:05:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:55:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
13:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
15:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
16:20:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
17:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
18:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
19:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
22:40:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
23:35:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 17/7/2019