5 August, 2021

Lịch phát sóng AXN 17/6/2021

Lịch phát sóng AXN 17/6/2021

00:30:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
01:20:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
02:20:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
04:10:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
05:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
06:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
07:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
08:15:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
09:15:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
10:05:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
10:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
12:45:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
13:40:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
15:25:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
16:15:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
17:10:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:05:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
19:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
20:00:00 MR. BEAN’S HOLIDAY : KÌ NGHỈ CỦA NGÀI BEAN
21:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
22:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
23:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 17/6/2021