nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 17/5/2019

Lịch phát sóng AXN 17/5/2019
00:45:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:35:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
03:30:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
04:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
05:10:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
06:00:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
06:50:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
08:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:30:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
10:20:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
11:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
12:55:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:40:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
15:35:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
16:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
18:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
19:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
20:10:00BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ (PHẦN 2)
22:45:00BAD BOYS : NHỮNG CẬU TRAI HƯ
Lịch phát sóng AXN 17/5/2019