nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng AXN 17/4/2019

Lịch phát sóng AXN 17/4/2019
00:45:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:30:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
06:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
06:50:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
10:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
11:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
12:55:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
13:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:40:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
15:30:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
16:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
18:05:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
19:00:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
19:50:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
20:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
22:00:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
22:55:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
23:50:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 17/4/2019