nGày 23/09/2018

Lịch phát sóng AXN 17/4/2018

Lịch phát sóng AXN 17/4/2018
01:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
01:50KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
02:40BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:30PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
04:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:40THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:30KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
11:40PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
12:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
13:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:45THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
16:40KILLJOYS (SEASON 2) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 2)
17:30CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
18:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
19:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:10THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
21:05THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
22:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
22:55THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR : XÁC ƯỚP: LĂNG MỘ HOÀNG ĐẾ RỒNG

 

Lịch phát sóng AXN 17/4/2018