22 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 17/10/2020

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
01:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
02:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
03:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
05:05:00 BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:45:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
08:15:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
09:15:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
10:10:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
11:05:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
11:55:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
12:50:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
13:40:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
14:35:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
15:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
16:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
17:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
19:00:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
19:55:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
20:50:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
21:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
23:35:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG