2 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 17/1/2021

Lịch phát sóng AXN 17/1/2021

01:25:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:20:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
06:00:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
06:50:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 1) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 1)
07:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
08:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
09:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
10:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
11:10:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:05:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
13:00:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
13:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
14:40:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
15:30:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
16:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
17:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
18:10:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:00:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 THE GRUDGE : HẬN THÙ
23:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 17/1/2021