nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 17/1/2018

Lịch phát sóng AXN 17/1/2018
00:45RUDE(ISH) TUBE
01:15RUDE(ISH) TUBE
01:45BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
02:3512 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
03:25QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
04:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:05THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
06:0012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
06:50QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
07:40THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
08:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:25BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
10:2012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
11:10QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
12:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
13:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:55THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
14:5012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
15:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
16:40BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
17:30CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
18:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
19:15BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
20:10CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
21:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
22:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
22:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
23:50CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN

 

Lịch phát sóng AXN 17/1/2018