nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng AXN 16/9/2017

Lịch phát sóng AXN 16/9/2017
00:45CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
01:40THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
02:30CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
03:20BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
04:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
05:05THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
06:50ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1)
07:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
08:30NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
09:20TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
10:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
11:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
12:05KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
13:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
13:50NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
14:40THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
15:35CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
17:30ROBOT COMBAT LEAGUE (SEASON 1) : GIẢI ĐẤU ROBOT (PHẦN 1)
18:20MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
19:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:10TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
21:05CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
23:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 16/9/2017