nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng AXN 16/7/2017

Lịch phát sóng AXN 16/7/2017
00:30NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
01:20KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1)
02:10CYRIL’S FAMILY VACATION: HAWAII EDITION : KÌ NGHỈ CỦA GIA ĐÌNH CYRIL: HAWAII
02:40CYRIL’S FAMILY VACATION: HAWAII EDITION : KÌ NGHỈ CỦA GIA ĐÌNH CYRIL: HAWAII
03:10CYRIL’S FAMILY VACATION: HAWAII EDITION : KÌ NGHỈ CỦA GIA ĐÌNH CYRIL: HAWAII
03:40ASIA’S GOT TALENT : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á
05:10BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
06:50BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
07:40BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
08:30KILLJOYS (SEASON 1) : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 1)
09:20NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2
09:45NITRO CIRCUS LIVE 2 : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP 2
10:15PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
10:40PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
11:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
12:05AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
13:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
13:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
14:45NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
15:40CYRIL’S FAMILY VACATION: HAWAII EDITION : KÌ NGHỈ CỦA GIA ĐÌNH CYRIL: HAWAII
16:10CYRIL’S FAMILY VACATION: HAWAII EDITION : KÌ NGHỈ CỦA GIA ĐÌNH CYRIL: HAWAII
16:40CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
17:30CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
18:25CHILDHOOD’S END (SEASON 1) : KẾT THÚC ẤU THƠ
20:00KICK-ASS 2 : NGƯỜI HÙNG ĐÁ ĐÍT 2
22:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
22:55NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
23:50BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 16/7/2017