nGày 12/11/2019

Lịch phát sóng AXN 16/9/2019

Lịch phát sóng AXN 16/9/2019
00:35:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
01:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
02:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
03:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
04:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
05:00:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
08:30:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
10:15:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
11:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
12:55:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
13:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
14:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
15:30:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
16:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
17:10:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
18:00:00RUDE(ISH) TUBE
18:30:00RUDE(ISH) TUBE
19:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
20:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
21:45:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
22:40:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
23:35:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 16/9/2019