nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng AXN 16/9/2018

Lịch phát sóng AXN 16/9/2018
 • 00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 01:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 02:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 03:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 04:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:25:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:50:00CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
 • 07:15:00CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
 • 07:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 08:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 08:30:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 09:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 11:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 12:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 13:00:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 13:55:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 14:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 15:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 16:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 17:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 18:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 19:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 21:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 22:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 22:55:00LAND OF THE LOST : VÙNG ĐẤT BỊ LÃNG QUÊN
Lịch phát sóng AXN 16/9/2018