10:11 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng AXN 16/8/2021

Lịch phát sóng AXN 16/8/2021

00:05:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
01:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
01:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
02:50:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:40:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
04:35:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
05:30:00 CYRIL:SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:50:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
07:40:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:30:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:20:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:10:00 VAN HELSING
12:35:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:30:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:25:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
15:20:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:15:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:10:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
18:05:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 ALEX RIDER
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
22:40:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
Lịch phát sóng AXN 16/8/2021