nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng AXN 16/6/2019

Lịch phát sóng AXN 16/6/2019
01:45:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
02:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
03:30:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
04:20:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
05:10:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:00:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
06:50:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
07:40:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
08:30:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
09:25:00AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
11:15:00THE RUNDOWN : VIỆC NẶNG
13:15:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
14:10:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
15:00:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
15:50:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
16:40:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
17:30:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
18:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
19:15:00AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
21:05:00THE REPLACEMENT KILLERS : SÁT THỦ THAY THẾ
23:00:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
23:55:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 16/6/2019