nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng AXN 16/5/2019

Lịch phát sóng AXN 16/5/2019
01:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
01:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:25:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
03:15:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
04:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
06:00:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
06:50:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
08:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:30:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
10:20:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
11:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
12:05:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
12:55:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:45:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
15:35:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
17:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
18:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
19:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
20:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
21:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
22:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
22:55:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
23:50:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 16/5/2019