nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng AXN 16/4/2019

Lịch phát sóng AXN 16/4/2019
00:40:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
01:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
02:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
03:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
04:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
05:00:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
06:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
06:50:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
10:10:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
11:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
12:50:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
13:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:35:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
15:25:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
16:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
18:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
19:00:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
19:50:00TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC
22:00:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
22:55:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
23:50:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
Lịch phát sóng AXN 16/4/2019