nGày 23/09/2018

Lịch phát sóng AXN 16/4/2018

Lịch phát sóng AXN 16/4/2018
00:45CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
01:4012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
02:30BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
03:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
03:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
04:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:10THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
06:50PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:20PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
07:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:40THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:3012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
10:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
11:10PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
11:40THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
14:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
15:45THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
16:4012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
17:30CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
18:20MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
19:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
21:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
21:30DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
22:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
22:55THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
23:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)

 

Lịch phát sóng AXN 16/4/2018