nGày 21/09/2018

Lịch phát sóng AXN 16/3/2018

Lịch phát sóng AXN 16/3/2018
00:50NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
01:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
02:35TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
03:25VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:15CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
05:05BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
06:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
08:30CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
11:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
12:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
12:55RUDE(ISH) TUBE
13:25RUDE(ISH) TUBE
13:55BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
14:50TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
15:45CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
16:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
17:30VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
18:20THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
19:15TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
20:10NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
21:05TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
22:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
23:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)

 

Lịch phát sóng AXN 16/3/2018