nGày 20/10/2018

Lịch phát sóng AXN 16/2/2018

Lịch phát sóng AXN 16/2/2018
00:50SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
01:45THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
02:45RUDE(ISH) TUBE
03:15QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
04:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
06:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
06:50QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
07:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
08:35HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
09:30JOHNNY ENGLISH REBORN : JOHNNY ENGLISH TÁI SINH
11:25JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA, PHẦN 3
13:20THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
14:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
15:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
16:10SCORPION KING, THE : VUA BỌ CẠP
17:50THE MUMMY : XÁC ƯỚP
20:10THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
21:1047 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
23:25ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)

 

Lịch phát sóng AXN 16/2/2018