28 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng AXN 16/1/2021

Lịch phát sóng AXN 16/1/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
02:20:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
03:30:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
04:00:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:00:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
08:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
08:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
09:50:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
10:45:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
11:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
12:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
13:30:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
14:25:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
15:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
16:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
17:10:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
18:05:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
19:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
19:55:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
20:50:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
21:45:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
22:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
23:35:00 INNOCENT : VÔ TỘI
Lịch phát sóng AXN 16/1/2021