nGày 23/09/2018

Lịch phát sóng AXN 16/1/2018

Lịch phát sóng AXN 16/1/2018
00:45VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
01:40BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
02:3012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
03:20QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
04:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
05:00THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
06:0012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
06:50QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
07:40THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
08:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:25BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
10:2012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
11:15QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
12:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
14:00THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
14:5512 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
15:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
16:45BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
17:40RUDE(ISH) TUBE
18:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
19:05KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
20:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
22:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
22:55KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
23:50CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN

 

Lịch phát sóng AXN 16/1/2018