nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng AXN 15/9/2018

Lịch phát sóng AXN 15/9/2018
 • 01:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 02:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 04:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 05:00:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 05:30:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 06:00:00RUDE(ISH) TUBE
 • 06:25:00RUDE(ISH) TUBE
 • 06:50:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
 • 07:40:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 08:30:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
 • 09:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 10:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 11:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 12:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 13:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 13:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 15:45:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 16:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 19:10:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 19:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 20:10:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 21:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 22:55:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
Lịch phát sóng AXN 15/9/2018