2:44 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng AXN 15/7/2021

Lịch phát sóng AXN 15/7/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:15:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
08:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
09:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
10:10:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:00:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
12:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
13:40:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
15:30:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
16:20:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
18:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
19:00:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
19:55:00 HORSEMEN : KỴ SĨ
21:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
22:40:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
23:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 15/7/2021