12 May, 2021

Lịch phát sóng AXN 15/6/2020

Lịch phát sóng AXN 15/6/2020

00:25:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
01:20:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
02:15:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
03:10:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
04:05:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
05:00:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
06:00:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
06:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
07:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
08:30:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
09:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
10:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
11:55:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
15:30:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
16:20:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
17:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
18:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
21:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
23:35:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
Lịch phát sóng AXN 15/6/2020