nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng AXN 15/6/2019

Lịch phát sóng AXN 15/6/2019
00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:40:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
02:30:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
03:20:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
04:10:00VALOR : LÒNG QUẢ CẢM
05:05:00MACGYVER 2 : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:40:00ASIA’S GOT TALENT 3 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
09:35:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
10:25:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
11:20:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
12:10:00CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
13:00:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
13:50:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
14:40:00AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
16:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
17:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
18:10:00THE RUNDOWN : VIỆC NẶNG
20:10:00THE AMAZING RACE 31 : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
21:05:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
22:00:00AMERICA’S GOT TALENT 14 : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14
23:45:00ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
Lịch phát sóng AXN 15/6/2019