nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng AXN 15/4/2019

Lịch phát sóng AXN 15/4/2019
01:00:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
01:55:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:45:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
04:40:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
05:30:00RUDE(ISH) TUBE
06:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
06:50:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
10:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
11:05:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
12:55:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
14:15:00WIND CHILL : GIÓ RÉT
16:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
16:55:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
17:50:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
18:45:00RUDE(ISH) TUBE
19:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 29) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
20:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
21:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
22:00:00THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
Lịch phát sóng AXN 15/4/2019