nGày 23/09/2018

Lịch phát sóng AXN 15/3/2018

Lịch phát sóng AXN 15/3/2018
00:50MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
01:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
02:35TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
03:25VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:15CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
05:05BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
06:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
08:30CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
11:10VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
12:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 3) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
13:00SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
13:55BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
14:50TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
15:40CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
16:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
17:20VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
18:15DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
20:05DON’T BLINK
20:35DON’T BLINK
21:05CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
22:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
22:55DON’T BLINK
23:25DON’T BLINK
23:55TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)

 

Lịch phát sóng AXN 15/3/2018