nGày 23/10/2018

Lịch phát sóng AXN 15/2/2018

Lịch phát sóng AXN 15/2/2018
00:45THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
01:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
02:30BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
03:20QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
04:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
06:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
06:50QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
07:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
08:30HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
11:10QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
12:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 4): WORLD TOUR : NITRO CIRCUS BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 4)
12:30MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN, PHẦN 3
14:30DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
16:20DESPICABLE ME 2 : TÔI TI TIỆN (PHẦN 2)
18:15THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
19:10THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
20:10THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
21:05CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
22:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
22:55THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
23:50THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)

 

Lịch phát sóng AXN 15/2/2018