nGày 05/12/2019

Lịch phát sóng AXN 15/11/2019

Lịch phát sóng AXN 15/11/2019
01:25:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
01:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
02:20:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
02:35:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
03:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
03:30:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
04:10:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
05:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
05:10:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:00:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
06:05:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
07:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
07:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
08:35:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
08:50:00THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
10:15:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
11:05:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
11:25:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
11:55:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
12:45:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
Lịch phát sóng AXN 15/11/2019