26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng AXN 15/1/2021

Lịch phát sóng AXN 15/1/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
02:20:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
03:30:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
04:00:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:00:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
06:00:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
06:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
07:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
08:35:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
09:30:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
10:20:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
11:10:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
12:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
12:55:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
13:45:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
14:35:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
15:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
16:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
17:15:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
18:10:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:05:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
20:20:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
20:50:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
21:45:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
22:40:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 1) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 1)
23:35:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 15/1/2021