nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 15/1/2018

Lịch phát sóng AXN 15/1/2018
00:20CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
00:50THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
01:45CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
02:35CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
03:25THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
04:15HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG
05:05BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
06:0012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
06:50QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
07:40THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
08:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:25BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
10:2012 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
11:10QUANTICO (SEASON 1) : QUANTICO (PHẦN 1)
12:05RUDE(ISH) TUBE
12:35RUDE(ISH) TUBE
13:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
14:00THE AMAZING RACE (SEASON 27) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 27)
14:5512 MONKEYS (SEASON 2) : 12 CON KHỈ (PHẦN 2)
15:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
16:45BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
17:40MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
18:35RUDE(ISH) TUBE
19:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
20:002 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
22:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
22:55THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
23:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)

 

Lịch phát sóng AXN 15/1/2018