nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng AXN 14/9/2017

Lịch phát sóng AXN 14/9/2017
00:20RUDE(ISH) TUBE
00:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
01:45THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
02:35AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
03:30BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
04:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
05:10THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
06:50BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
07:40HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
08:30THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
11:10THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
12:05NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
13:00CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
13:55BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
14:50THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
15:45HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
16:35THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
17:25ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
18:20NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
19:15CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
20:10TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
20:40TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
21:102 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
23:40CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 14/9/2017