nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng AXN 14/9/2019

Lịch phát sóng AXN 14/9/2019
00:05:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
00:35:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
01:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:25:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
04:10:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:05:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
09:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
10:10:00UNIVERSAL SOLDIER: THE RETURN : CHIẾN BINH VŨ TRỤ TÁI XUẤT
11:50:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:45:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
14:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
15:30:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
16:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
17:35:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
18:25:00RUDE(ISH) TUBE
18:55:00THE HIT LIST : DANH SÁCH ĐEN
20:50:00LAKE PLACID 3 : HỒ YÊN Ả – PHẦN 3
22:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
Lịch phát sóng AXN 14/9/2019