nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng AXN 14/9/2018

Lịch phát sóng AXN 14/9/2018
 • 00:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 01:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 02:40:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
 • 03:30:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
 • 04:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
 • 05:10:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 06:00:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
 • 06:50:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
 • 07:40:00RUDE(ISH) TUBE
 • 08:05:00RUDE(ISH) TUBE
 • 08:30:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
 • 09:25:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 10:20:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
 • 11:10:00QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
 • 12:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
 • 13:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 14:50:00ALIAS (SEASON 3) : BÍ DANH (PHẦN 3)
 • 15:45:00RUDE(ISH) TUBE
 • 16:15:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
 • 17:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
 • 18:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 19:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 20:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
 • 20:55:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
 • 23:15:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 14/9/2018