nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 14/7/2019

Lịch phát sóng AXN 14/7/2019
00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
01:35:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
02:30:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
03:25:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
04:15:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
05:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:00:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
07:40:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
08:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
09:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
10:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
12:00:00TAKERS : BỌN KẺ CƯỚP
14:00:00THE RUNDOWN : VIỆC NẶNG
15:55:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
16:45:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
17:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
18:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
20:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
22:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
23:10:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
Lịch phát sóng AXN 14/7/2019