nGày 21/09/2018

Lịch phát sóng AXN 14/3/2018

Lịch phát sóng AXN 14/3/2018
00:20TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)
00:50SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
01:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
02:35TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
03:25VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:15CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
05:05BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
06:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
06:50VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
07:40BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
08:30CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
09:20AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:15TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
11:05VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
11:55KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
12:45THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:35BRAINDEAD (SEASON 1) : CHẾT NÃO (PHẦN 1)
14:25TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
15:15CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
16:05AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
16:55VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
17:45KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
18:40THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
21:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
22:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
22:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
23:50TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 3) : NHỮNG KỶ LỤC THẾ GIỚI ĐIÊN RỒ NHẤT (PHẦN 3)

 

Lịch phát sóng AXN 14/3/2018