3 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 14/2/2021

Lịch phát sóng AXN 14/2/2021

01:45:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
03:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
04:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
05:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
07:35:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
08:20:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:05:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
11:00:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
11:55:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
12:50:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
13:40:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
15:50:00 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 : BÍ KÍP LUYỆN RỒNG – PHẦN 2
17:40:00 EMPLOYEE OF THE MONTH : NHÂN VIÊN CỦA THÁNG
19:45:00 CONFIDENCE : SỰ TIN TƯỞNG
21:45:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
Lịch phát sóng AXN 14/2/2021