nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng AXN 14/2/2019

Lịch phát sóng AXN 14/2/2019
00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
01:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
02:30:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
03:20:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
04:10:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
05:05:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
09:25:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
10:20:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
11:10:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
12:05:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
13:00:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
13:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
15:40:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
16:35:00THE AMAZING RACE ASIA (SEASON 5) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ CHÂU Á (PHẦN 5)
17:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
18:25:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
20:30:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
22:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
23:25:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 14/2/2019