nGày 23/10/2018

Lịch phát sóng AXN 14/2/2018

Lịch phát sóng AXN 14/2/2018
00:45SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
01:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
02:30BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
03:20QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
04:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
06:00BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
06:50QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
07:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
08:30HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
11:10QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
12:05KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
13:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
13:55NCIS: LOS ANGELES (SEASON 7) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
14:50BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
15:45HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
16:35AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
17:30CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
18:20KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
19:15BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
20:10CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
21:05MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
22:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
22:55SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
23:50CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN

 

Lịch phát sóng AXN 14/2/2018