nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng AXN 14/10/2018

Lịch phát sóng AXN 14/10/2018
 • 01:30:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 02:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 03:10:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 03:40:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 04:10:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 05:05:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 06:00:00RUDE(ISH) TUBE
 • 06:25:00RUDE(ISH) TUBE
 • 06:50:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
 • 07:40:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 08:30:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 09:25:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 10:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 11:10:00THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
 • 13:55:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 14:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 15:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 16:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 17:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 18:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 19:15:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 20:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 21:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 22:00:00IDENTITY : DANH TÍNH
 • 23:50:00INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
Lịch phát sóng AXN 14/10/2018