26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng AXN 14/1/2021

Lịch phát sóng AXN 14/1/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
02:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
06:00:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
06:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
07:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
08:35:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
09:30:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
10:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
11:10:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:00:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
12:50:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
13:40:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
14:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
15:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
16:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
17:15:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
18:10:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
19:05:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
20:20:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
20:50:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
21:45:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
23:35:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 14/1/2021