nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 14/1/2018

Lịch phát sóng AXN 14/1/2018
00:05VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
01:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
01:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
02:40HELLEVATOR : THANG MÁY KINH HOÀNG
03:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
04:20BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
05:10SUPERNATURAL (SEASON 13) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 13)
06:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
06:50MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
07:40RUDE(ISH) TUBE
08:10RUDE(ISH) TUBE
08:40CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
09:30CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
10:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
11:15THE FAST AND THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM
13:15SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
14:10MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
15:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
16:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
16:55THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
17:45CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
18:15RUDE(ISH) TUBE
18:45RUDE(ISH) TUBE
19:15CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
20:10KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
21:05SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
22:00CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
22:55TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
23:50CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO

 

Lịch phát sóng AXN 14/1/2018