nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng AXN 13/9/2017

Lịch phát sóng AXN 13/9/2017
00:45HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
01:40THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
02:30AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
03:25BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
04:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
05:05THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
06:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
06:50BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
07:40HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
08:30THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
09:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 6) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 6)
10:20CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
11:10THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
12:05BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
13:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
13:55BLUE BLOODS (SEASON 6) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
14:45THE AMAZING RACE (SEASON 28) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 28)
15:40HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
16:35THE BLACKLIST (SEASON 4) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
17:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
18:20BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
19:15CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
20:10HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
21:05CSI: CYBER (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
22:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
22:55CAUGHT ON CAMERA (SEASON 2) : BỊ TÓM TRÊN MÁY QUAY (PHẦN 2)
23:50RUDE(ISH) TUBE

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 13/9/2017