6:24 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng AXN 13/9/2021

Lịch phát sóng AXN 13/9/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
01:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
04:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:50:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
08:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:10:00 INNOCENT : VÔ TỘI
12:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
14:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
15:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
16:15:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
19:55:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
20:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)

 

Lịch phát sóng AXN 13/9/2021